Gerrit Teule: Ethiek, schoonheid en eonen - De evolutie als ethisch kompas voor een verwarde wereld

Uitg. Ankh-Hermes bv. , Deventer 2010, ISBN 978 90 202 04247 - 220 blz., � 19,90


Dit boek verschijnt ongeveer een jaar na Wat Darwin niet kon weten, waarin de schrijver de reductionistische kijk van de huidige wetenschappen in het kielzog van het (neo)darwinisme vanuit huidige inzichten in het elektromagnetisme en de kwantummechanica tracht te doorbreken. Hij sluit daarbij aan op het gedachtegoed van de Franse natuurkundige en priester Pierre Teilhard de Chardin en de kernfysicus Jean Charon. Ook in dit eind december 2010 verschenen boek over ethiek zet Teule deze lijn voort. Daarbij pleit hij voor een praktische toepassing van de natuurkundig verkregen nieuwe inzichten op de praktijk van onze alledaagse gedragingen. Hij voelt zich in dit pleidooi bijzonder verwant met de filosoof Baruch de Spinoza. In hoofdstuk 2 (p. 39-49) 'Wat Spinoza niet kon weten' maakt Teule echter duidelijk dat diens op het wiskundige, statische wereldbeeld van zijn tijd gebaseerde Ethica het verdient vanuit ons evolutionair gegroeide dynamische wereldbeeld opnieuw te worden doordacht.

Hieronder volgt de Inleiding van de auteur op zijn boek, dat wij aan ieder van onze lezers, maar vooral ook aan alle wetenschappers en politici, als relevant voor de toekomst van onze wereld zouden willen aanbevelen. HvB