Martine van Veelen (red.): Geloof in de wetenschap - Bekende hoogleraren over God, wetenschap en hun levensbeschouwing

met een woord vooraf door Robbert Dijkgraaf, Uitg. Uitg. Buijten & Schipperheyn
i.o.v. ForumC, Amersfoort, 2011, ISBN 978-90-5881-595-8, 160 blzz.


Martine van Veelen (geb. 1972, is dr. ir.; programmacoördinator Geloof en Wetenschap bij Forum C en redacteur van de website >www.geloofenwetenschap.nl<. Dit door Robbert Dijkgraaf van een inleiding voorziene boekje is een echte aanrader. Het bevat een reeks van bijzonder interessante diepteinterviews met 10 professoren, t.w. Carlo Beenakker (theoretische natuurkunde - Leiden; is r.k; ziet God als een persoon), Cees Dekker (moleculaire biofysica - TU Delft - God is voor hem een persoon); Vincent Icke (theoretische astrofysica - Leiden, wijst elk heilssysteem af!); James Kennedy (geschiedenis UvA; is als christen geïnteresseerd in de vraag 'hoe duurzaam is godsdienst?'); Gerard Nienhuis (natuurkunde - Leiden; voor hem is de geest niet puur 'n product van materiële complexiteit); Wubbo Ockels (duurzame technologie - TU Delft - "de natuur wint, maar ook de mensheid wint; dus moet er nu al iets in ons zitten, wat in die richting werkt"); Herman Philipse (wijsbegeerte in Utrecht - de mensheid is bij toeval ontstaan); Herman van Praag (psychiatrie - Maastricht - gelooft als jood in een geschapen wereld die mede door de mens moet worden afgemaakt); Corine de Ruiter (forensische psychologie - Maastricht - God zit in alle mensen - is geïnspireerd door Advaita Vedanta); Dick Swaab (neurobiologie UvA; werkt aan de vraag 'hoe het leven is ontstaan').

Extra-interessant was voor mij als recensent de uitspraak van Wubbo Ockels: "Het zou goed zijn als wetenschappers, bijvoorbeeld artsen, een verklaring tekenen waarmee ze laten zien, dat ze een bepaalde moraliteit hebben." (p. 88, r. 9 v.b.). Hier klonk immers het pleidooi van ir. Hans Richter in zijn boekje De eed van Prometheus, dat nog bij ons kan worden besteld. Zie ook de artikelen van Hans Richter in GAMMA jrg. 2 nr. 3 (p.15-24); jrg.2 nr. 4 (p. 12-24); jrg. 3 nr. 1 (p. 04-16); jrg. 3 nr. 2 (p.41-48). Alles is te downloaden< HvB